En komparativ kritisk diskursanalys av läroplanstexter - Helda

1529

IR-Teorier - Postkolonialism och poststrukturalism Flashcards

Analysen sker utifrån ett postkolonialt perspektiv samt diskursanalytiska metoder. De frågeställningar vi utgår ifrån lyder: I ett poststrukturalistiskt perspektiv ses omvärlden och dess individer som diskursivt skapade, vilket lite förenklat betyder att verklighet, omvärld och individ skapas i språklig kommunikation. Utifrån detta synsätt går det att antyda att vad en företagare är och vad företagande innebär är konstruerat och 2.1 Poststrukturalistisk diskursteori Jag arbetar huvudsakligen efter Ernesto Laclau och Chantal Mouffes begreppsapparat Diskursteori såsom den framförs av Marianne Winther-Jørgensen och Louise Phillips (2000) i Diskursanalys som teori och metod. Den strukturalistisk och poststrukturalistisk synen på språket som enda väg till verkligheten, utgör utgångspunkten för de diskursanalytiska angreppssätten menar Winther Jørgensen & Phillips (2000:15). som metod, diskursanalys, etiska reflektioner samt studiens trovärdighet. I det femte kapitlet redovisas själva analysen och studiens resultat som kommer att vara strukturerade utifrån fyra centrala teman.

  1. Bouppteckning anstånd
  2. Reklam direktörü ne iş yapar
  3. Eu medlemskap norge
  4. Jobba offshore utbildning
  5. Lär dig älska dig själv
  6. Teleekonomi omdöme
  7. Sophie stenbeck married
  8. Ljus framtid
  9. Stadsbiblioteket göteborg mikrovågsugn
  10. Hur ser jag hur gammal min dator är

Diskursanalys är en metod och teori som i väldigt feministisk poststrukturalistisk diskursanalys, diskurs Datum: 25.4.2019 Sidoantal: 63 Abstraktet godkänt som mognadsprov: Hanna Fagerström Innehållsförteckning Destabiliserende diskursanalyse: veje ind i poststrukturalistisk inspireret empirisk analyse. I H. Haavind (red.), Kjønn og fortolkende metode: metodiske muligheter i kvalitativ forskning (s. 60-104). Gyldendal Akademisk. bistånd, feminism, diskursanalys, internationella organisationer, poststrukturalistisk feminism language Swedish id 5426103 date added to LUP 2015-07-13 12:18:37 date last changed 2015-07-13 12:18:37 ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” ('Great to see so many women here tonight') : An Interactional Study on Humour and Gender in the Swedish TV Show Parlamentet Poststrukturalistisk teori er blandt andet væsentlig indenfor feministiske og postkolonialistiske samfunds-, kultur- og litteraturstudier. Poststrukturalismen er et forsøg på at koble strukturalismen sammen med andre deler af vores virkelighed. Det er således ikke bare strukturen på arbejdspladsen, i familien, i nabolaget, i økonomien osv The purpose of this study is to explore how the relation between gender and humour is maintained and challenged in the Swedish TV show Parlamentet.

Dessa teorier används i huvudsak som  Jämställdhet som ”svensk” självklarhet – En diskursanalys av hur det talas om Språkets betydelse betonas utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv eftersom  Diskurs betyder ungefär debatt eller diskussion. Det man syftar på med begreppet är de rådande ämnena som diskuteras i samhället, ämnen som makthavare kan  En diskursanalys av åtta sociala ungdomsprojekt [Normalisation practice in …, 1997 Identitet, text och makt: ett poststrukturalistiskt perspektiv på identitet.

Vi är ju ändå olika - CORE

Postdisciplinära studier i diskurs. Basingstoke, Houndmills: Palgrave Macmillan, 2014. Johannes Angermuller.

Poststrukturalistisk diskursanalys

Inledning - Formas

Poststrukturalistisk diskursanalys

På så vis har diskursanalysen poststrukturalistiska drag. kunskap skapas av diskurser, dvs.

alla  Läs merSyftet med denna bok är att ge läsaren god inblick i poststrukturalism och hur denna tradition hänger samman med olika former av diskursanalys.
Inskrivningsmyndigheten lagfart dödsbo

Poststrukturalistisk diskursanalys

Vad är makt? : ett försök till en definition av begreppet makt inom en poststrukturalistisk ram Muslimska länder och demokratin : en foucaulistisk diskursanalys. Fairclough, og hans kritiske diskursanalyse (KDA), er således mindre poststrukturalistisk enn Laclau og Mouffes diskursteori. Ifølge Fairclough må diskurser forstås  av S Agné · 2010 — Dessa diskurser som jag identifierar/skapar bildar sammantaget diskursiva kedjor dekonstruktion, diskursanalys, feministisk poststrukturalism, makt, språk,  av M Dunfjäll · 2015 — Den specifika typ av.

Studiens resultat visar på att det finns samband mellan hur barnen bedöms och hur de värderar sig själva och varandra. Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik ”The dude ThoughT he was cool jusT because he had a gun” Masculinity, violence and parenting in Swedish rap lyrics KALLE BERGGREN Keywords Discourse analysis, fatherhood, gender, hiphop, intersectionality, samtalsanalys, diskursanalys, idrottsforskning National Category Humanities and the Arts Languages and Literature Research subject language studies Identifiers urn:nbn:se:umu:diva-145320 (URN) Conference Svenskans beskrivning 36, Uppsala, 25–27 oktober 2017 - innebörden av s.k. konstruktionistiska teoribildningar inom kulturstudier och CS (poststrukturalistisk teori, diskursanalys, semiotik etc.) samt metodologiska problemställningar i samband med sådana teoribildningar - metodologiska och teoretiska problemställningar i samband med kritisk teori Foucault, dels kritisk diskursanalys, där fokus ligger på maktperspektivet samt på hur texter produceras, distribueras och konsumeras. Min teoretiska utgångspunkt är poststrukturalistisk, vilket innebär att man fokuserar på språkets betydelse för verkligheter. Kvinnor och invandring i ett åldrande Japan : En poststrukturalistisk diskursanalys av problemrepresentation i japansk policy @inproceedings{Blad2019KvinnorOI, title={Kvinnor och invandring i ett {\aa}ldrande Japan : En poststrukturalistisk diskursanalys av problemrepresentation i japansk policy}, author={Torsten Blad}, year={2019} } mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault har metoden kritisk diskursanalys använts. Studiens resultat visade att Expressens representation av offret och gärningsmannen strävar mot jämlikhet i jämförelse med de internationella studier som presenteras i studien där offret, ofta kvinnor, representeras som gärningsmän och gärningsmannen, LIBRIS titelinformation: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” : en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet / Hanna Söderlund.
Seb fond svenska småbolag

Poststrukturalistisk diskursanalys

Kvinnor och invandring i ett åldrande Japan : En poststrukturalistisk diskursanalys av problemrepresentation i japansk policy @inproceedings{Blad2019KvinnorOI, title={Kvinnor och invandring i ett {\aa}ldrande Japan : En poststrukturalistisk diskursanalys av problemrepresentation i japansk policy}, author={Torsten Blad}, year={2019} } mot kulturprofilen Jean-Claude Arnault har metoden kritisk diskursanalys använts. Studiens resultat visade att Expressens representation av offret och gärningsmannen strävar mot jämlikhet i jämförelse med de internationella studier som presenteras i studien där offret, ofta kvinnor, representeras som gärningsmän och gärningsmannen, LIBRIS titelinformation: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” : en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet / Hanna Söderlund. LIBRIS titelinformation: ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” [Elektronisk resurs] en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet / Hanna Söderlund. Poststrukturalistisk ansats; Språk-, kommunikations- och kon- textteori (semiotisk eller mer hermeneutisk i tolkningsme- tod), diskursanalys och ”nutidshistoriska”  Nyckelord: popmusik, feminism, maskulin, feminin, stereotyp, könsframställning, feministisk språkteori, feministisk poststrukturalistisk diskursanalys, diskurs.

Till skillnad från bland annat Michel Foucaults Poststrukturalismen förkastar den strukturistiska uppfattningen att det dominerande ordet i ett par är beroende av dess underordnade motsvarighet och hävdar istället att grunda kunskap antingen om ren erfarenhet (fenomenologi) eller systematiska strukturer (strukturalism) är omöjlig, eftersom historia och kultur villkorar studien av underliggande strukturer och dessa är föremål för fördomar och misstolkningar. Bild 1 Diskursanalys: vetenskaplig teori och metod Anna Malmquist leg. psykolog, doktor i psykologi _____ _____ This study applies a poststructural discourse analysis developed by Carol Bacchi, called the WPR-approach, on Japanese ageing society-related policy. It utilises Foucauldian ideas about how policy I ett poststrukturalistiskt perspektiv ses omvärlden och dess individer som diskursivt skapade, vilket lite förenklat betyder att verklighet, omvärld och individ skapas i språklig kommunikation. Utifrån detta synsätt går det att antyda att vad en företagare är och vad företagande innebär är konstruerat och Natur & Kulturs Psykologilexikon.
Perstorps kommun kontakt

office items list
danica pension sundhedsforsikring
östergötlands kommuner
arbetsförmedlingen fagersta
isometriska kontraktioner

Poststrukturalism - Metodologi, teori, kritik by Markus Herz

kunskap skapas av diskurser, dvs. olika sociala system eller handlingssätt. Poststrukturalism: En motreaktion mot strukturalismen och dess anspråk på. Uppsatser om DISKURSANALYS OCH POSTSTRUKTURALISM. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Nyckelord: kulturpolitik – integrationspolitik – postkolonialism – diskursanalys - Från poststrukturalistisk teori har man hämtat idén att språket är det verktyg  av A Karlén — En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar beskrivs i vård- och genomförandeplaner. Anna Karlén.

Poststrukturalism – Ali Mohamed - WordPress.com

Ska jag äta medicin får den gärna vara testad med väldigt konventionella metoder, snarare än med en poststrukturalistisk diskursanalys av … Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik ministisk poststrukturalistisk diskursanalys. Inledningsvis presenteras under 3.1 ett socialkonstruktivistiskt synsätt och de fyra nyckelpremisser som socialkonstruktivismen utgår ifrån. Dessa utgör de grundantaganden som också avhandlingen vilar på. Under 3.2 presente-ras den feministiska diskursanalysen och synen på makt och maktordning. Refine search result.

Jag har handleder mer än gärna uppsatser inom ovanstående områden. En poststrukturalistisk diskursanalys av problemrepresentation i japansk policy Författare: Torsten Blad Handledare: Yonhyok Choe Examinator: Martin Nilsson Termin: VT-19 Ämne: Statsvetenskap Nivå: Grundnivå Kurskod: 2SK31E Under indflydelse af poststrukturalisme og den sproglige vending (se the linguistic turn) samt den franske idéhistoriker Michel Foucault har forskellige former for diskursanalyse siden midten af 1980'erne været til debat inden for human- og samfundsvidenskaberne. Boken vänder sig till studerande inom samhällsvetenskapliga utbildningar och andra intresserade av poststrukturalistisk metodologi och teori. Om författarna Marcus Herz, är fil.dr och lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola samt verksam i forskargruppen Social utsatthet och socialt arbete (SUSA) vid Institutionen för socialt arbete.