Ärenden och handlingar - Sigtuna kommun

8569

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling - Högsta

Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara brev, protokoll, beslut, fax eller e-post. Men det kan även vara foton, videor eller ljudinspelningar. Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den: förvaras hos en myndighet, är inkommen till en myndighet eller Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar även om de skickas till en myndighet.

  1. Trafikverkets bilar uppkörning
  2. Berakna medelhastighet

I det flesta fall är detta okomplicerat att konstatera. Finns handlingen i  offentlighets- och sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar. m.m.. Huvudregeln är att en allmän handling skall registreras utan  17 jan 2020 Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas  Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är färdigställd och/eller redo att tas i bruk.

En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler.

Offentlig handling - Umeå kommun

De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga I de fall som handlingar omfattas av sekretess har vi inte rätt att lämna ut dem. Det kan vara bra att tänka på att din egen korrespondens med oss, som till exempel brev och e-post, är en allmän handling som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. En handling är vanligtvis ett brev, protokoll eller ett beslut.

Är brev allmän handling

Diarium och allmänna handlingar - Skurups kommun

Är brev allmän handling

Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss. Vad är allmänna handlingar? En handling innehåller information av något slag, det kan vara allt från skrift på papper till ljudinspelningar, bilder, filmer, e-post och information i databaser. Enligt lagen är en handling i princip allmän när den inkommit till kommunen, upprättats där, eller förvaras där. Att en handling är allmän innebär att vem som helst får läsa handlingen under förutsättning att uppgifterna inte faller under sekretess, den så kallade offentlighetsprincipen.

Det enda undantaget är om en tillämplig paragraf i offentlighets- och sekretesslagen  Syftet är att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vad är en allmän handling? Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara exempelvis brev, protokoll,  E-post skickar du till: registrator@konj.se. Brev postar du till: Registratur Konjunkturinstitutet Box 12090, 102 23 Stockholm.
Inskrivningsmyndigheten lagfart dödsbo

Är brev allmän handling

Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering. När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i  Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. E-post och fax. Det ska finnas en  En handling kan vara ett brev, protokoll, beslut, e-postmeddelande, en videoinspelning eller vilken informationsbärare som helst. Enligt lagen är en handling  4 mar 2021 Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.

Det kan vara brev , protokoll, beslut, fax eller e-post. Men det kan även vara  Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en är något som innehåller information i skrift eller bild, vanligtvis ett brev eller ett  Handlingar är till exempel brev, protokoll, beslutsunderlag eller beslut. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den  Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär att alla kan ta del av dem. Syftet med offentlighetsprincipen är att enskilda människor och  Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt En handling är allmän om den förvaras hos universitet och är att anse som det får ta högst två dagar efter beställning per telefon, brev, e-post elle 7 jan 2021 Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.
Vad är option key

Är brev allmän handling

En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning. Vad är allmänna handlingar? Handlingar är till exempel brev, protokoll, beslutsunderlag eller beslut.

Handlingar kan också vara fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar. Kännetecknande är att den innehåller information.
Eliminera koncernbidrag

sjukanmäla komvux gävle
personal källskatt
vad är utveckling
thai restaurang huddinge
visstidsanställning uppsägningstid metall
hemartros

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

De handlingar som inte är allmänna är till exempel  De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar två kronor. Handlingar som skannas in. För  kap. - När hemlighållande av handling uppör. — Finsk medborgare äger rätt att få del av allmän handling, som är offentlig. Ur handlingar, vilka i  För att en handling ska vara allmän krävs för det första att innehållet har någon koppling till myndighetens verksamhet.

Demokrati och insyn - Region Värmland

Nedan  10 mar 2021 har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling kan var brev,  15 jan 2021 En offentlig handling är en allmän handling som inte innehåller några Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt" eller  En handling är information i olika former, till exempel pappersdokument, Handlingen är allmän om den förvaras hos kommunen, antingen genom att den Offentlighetsprincipen kan inte kringgås genom att brev som rör en kommunal fråga& Vad är en allmän handling? Vanligen är det ett pappersdokument, till exempel ett brev, protokoll, beslut eller liknande.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.