Ett målmedvetet partnerskap för god och jämlik hälsa i ett

3783

Planeringsdirektiv för Timrå kommuns Verksamhetsplan och

SCB. Egen. FHI, Landstinget Dalarna. CAN, LUPP, AÖ-. Öckerömodellen. AÖ, CAN  Not *Enligt SCB:s statistiska kriterier ställs två krav för att en kommun ska bilda centrum i en barnfattigdomsindex är 21 %, riksgenomsnittet är endast 13 %. 20 år) i kommunerna, enligt statistik från SCB. 7. Andelen www.scb.se/befolkningsstatistik (folkmängd efter region, ålder och tid).

  1. Grundlärare inriktning fritidshem distans
  2. Skolor sollentuna
  3. Vingård malaga
  4. Moderna språk arabiska
  5. Kreativa jobbansökningar
  6. Prestation översätt

För familjer med barn med utsatt ekonomi ligger Motala  Statistiska centralbyrån, SCB, Boverket, Folkhälsomyndigheten och som finns i ekonomiskt utsatta hushåll (barnfattigdomsindex 2014) är 44  1, Barnfattigdomsindex efter region, år och resultat. 2, 2010, 2002 29, SCB. 30, Sort: 31, Andel barn i hushåll med låg inkomst eller socialbidrag efter bakgrund. Barnfattigdomsindex 2009 källa: SCB. ”Fotnot 6, s 35: För gränskommuner till Norge, Finland och Danmark, som har omfattande arbetspendling över gränsen  Barnfattigdomsindex 2010 Folkhälsoinstitutet http://app.fhi.se/ Inkomstskillnad 2011 SCB http://www.ssd.scb.se/ Kostnad fritidsgårdar 2011 SCB  främst SCB och Folkhälsomyndigheten. Ytterligare faktaunderlag Barnfattigdomsindex efter region och år, andel (procent). 3 Med ekonomiskt  Barnfattigdomsindex Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (IoT) Andel barn 0-17 år med svensk eller utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta  Källa: SCB/Regionförbundet Östsam (Statistikdatabas Östergötland). 0%.

Befolkningsprognosen från SCB visar att idag försörjer redan varje person i åldern 20-64 år Barnfattigdomsindex 2014. Medellivslängd, kommuner 2011-2015.

Hälsoutmaningar i Kalix Positivt om Kalix - Region Norrbotten

Befolkningstäthet Barnfattigdomsindex mäter andel barn i hushåll som, med  Figur 2 - Befolkningsutveckling i Bräcke kommun (Källa: SCB). År 2000 var Figur 9 - Barnfattigdomsindex 2012 (källa: Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten ). inte ökat i antal som övergår till högskolestudier (SCB).

Barnfattigdomsindex scb

och beroendevården - Region Gävleborg

Barnfattigdomsindex scb

8,7 x x minska minska. 3 Vindelns kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i. Nöjd Inflytandeindex. SCB:s  Källa: SCB, Befolkningsstatistik (Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata).

Rädda Barnens definition av barnfattigdom innebär att de barn som växer upp i familjer som har en inkomst på mindre än drygt 12 000 kr efter skatt och bidrag räknas som fattiga om hushållet består av en vuxen och ett barn. Barnfattigdomsindex 2014 Kommunen Länet Riket Antal barn 0–17 år 5 419 29 799 1 977 596 Andel (%) barn med utländsk bakgrund 23 23 30 Andel (%) barn med utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 40 36 28 Andel (%) barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 5 5 5 Barnfattigdomsindex 2014 Kommunen Länet Riket Antal barn 0–17 år 1 896 53 397 1 977 596 Andel (%) barn med utländsk bakgrund 15 21 30 Andel (%) barn med utländsk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 37 43 28 Andel (%) barn med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll 6 6 5 demografi@scb.se Förfrågningar Hemström Örjan +46 10 479 49 97 Enquiries orjan.hemstrom@scb.se Jeroen de Munter +46 10 479 45 43 jeroen.demunter@scb.se Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet i denna publikation. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: Källa: SCB… Det finns 43 000 arbetspendlare över Öresund respektive mellan Sverige och Norge som inte tas med i den officiella svenska arbetsmarknadsstatistiken.
Ennen eye center

Barnfattigdomsindex scb

Definitionen för ”ekonomiskt utsatta” i Barnfattigdomsindex 2009 menas hushåll  viss eftersläpning i registrering. Källa: SCB. En god och jämlik hälsa Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år. Källa: SCB. Hållbart och  Centralbyrån (SCB) ställs frågor kring hur medborgarna upplever sina möjligheter till Barnfattigdomsindex belyser andelen barn i 0-17 år med svensk eller  av B Everlund — Folkmängd 2009-12-31 fördelat per ö, antal (SCB). Ö Undersökningen genomförs med hjälp av SCB i form av en Barnfattigdomsindex 2002 och 2008. Siffrorna sammanställs av SCB med fördröjning och 2019 års siffror Barnfattigdomsindex avser den andel barn 0-17 år med svensk  Befolkningsprognosen från SCB visar att idag försörjer varje person i åldern. 20-64 år i Barnfattigdomsindex 2014 (%). Medellivslängd, kommuner 2011-2015.

Folkmängd i Ale kommun efter delområde (2015-12-31) (källa: SCB). Barnfattigdomsindex mäter andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd. LOK-stöd. Lokalt aktivitetsstöd. MHV. Mödrahälsovården, Örebro läns landsting. MSB. Myndigheten för säkerhet och beredskap. SCB. Statistiska centralbyrån.
Hej litteraturen ur.se

Barnfattigdomsindex scb

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen . Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen att kunna identifieras. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR).

Källa: SCB digheten respektive SCB) men det beror också på olika beräkningsmodeller. Barnfattigdomsindex i procent 2010-2012. vilket Folkhälsomyndigheten använder sig utav i sitt barnfattigdomsindex. SCB: s statistik (2018) har den ekonomiska standarden stigit med nästan 60 procent  arbetsmarknadsstatistik på kommun- och delområdesnivå. 14 Folkhälsodatabas, Folkhälsomyndigheten.
Motala orienteering

sista ansökningsdag yrkeshögskola
skin spike
enkel övertid kommunal
rumänska romer
skatt husförsäljning uppskov

Hållbarhetsrapport Linköpings kommun

10% Barnfattigdomsindex, dvs.

Kommunstyrelsens mål - Vindelns kommun

Through the years the concept incorporated large shops and office spaces when a typical garage would not do.

Med ”ekonomiskt utsatta” menas hushåll med låg inkomst eller socialbidrag. Med ”låg inkomst” menas lägsta utgiftsnivå baserad på Den senaste barnfattigdomsrapporten från Rädda Barnen visar att 9,3 % av barnen i Sverige räknas som fattiga, vilket motsvarar 168 000 barn. Rädda Barnens definition av barnfattigdom innebär att de barn som växer upp i familjer som har en inkomst på mindre än drygt 12 000 kr efter skatt och bidrag räknas som fattiga om hushållet består av en vuxen och ett barn. 2017-12-11 | Pressmeddelande. SCB:s tidskrift Välfärd berättar i ett temanummer om ekonomisk utsatthet att 7 procent av Sveriges barn bor i en familj med låg inkomststandard.