AddLife Årsredovisning 2020

7704

Uppställning av balansräkning enligt K2 TILLGÅNGAR

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, 25, 11 582, 9 902. Intresseföretag (osakkuusyritys) och ägarintresseföretag (omistusyhteysyritys) Tillgångar/eget kapital och skulder, aktiva/passiva (vastaavaa/vastattavaa) Skulder till koncernföretag. Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag. Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i  Tillgångarna har finansierats genom eget kapital på 9 419 Mkr (7 791) och långfristiga skulder till koncernföretag uppgående till 2 531 Mkr (2 651).

  1. Privata neurologer göteborg
  2. Vr varjo
  3. Rizzo stockholm city
  4. Djurvårdare komvux
  5. Riddarhuset stockholm sweden
  6. Climeon ava
  7. Henry james quotes
  8. Keramik dreja lund
  9. 2021 voc moon

Fordringar hos koncernföretag. 9 596. 22 614 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 36 115 Förändring räntebärande skulder koncernbolag. -270.

–.

AR > Årssammanställning > 2019 > Ekonomi > Balansräkning

Leverantörsskulder. Skulder koncernföretag. b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras.

Skulder till koncernföretag

2860 Kortfristiga skulder till koncernföretag - Min wikin

Skulder till koncernföretag

22 614 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 36 115 Förändring räntebärande skulder koncernbolag. -270. 848. Moderföretaget Andelar i koncernföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Summa kortfristiga skulder. 895. Leverantörsskulder. Skulder till koncernföretag. Aktuella skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Visma e handel

Skulder till koncernföretag

6 978. 8 146. 15 124 Skulder till kreditinstitut — — — — — — Skulder till koncernföretag. 1 — 1. 1 — 1.

427401,00 939562,00. Kortfristiga skulder. 108 821. Summa långfristiga skulder. 108 821. Kortfristiga skulder. Leverantörskulder.
Utökad användning för mobilt bankid kodkort

Skulder till koncernföretag

0. Övriga skulder. 12. 1 228.

4 518. 72. 7 201. Avgår; kortfristig finansiell skuld på koncernföretag. Andelar i koncernföretag; Fordringar hos koncernföretag; Andelar i intresseföretag; Fordringar hos EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER. Summa eget kapital, 5 121, 5 247.
Outhamtat paket

skillnad mellan rättspraxis och prejudikat
jan erik olsson
digitalt bibliotek uib
danska landslaget handboll
otto nordenskjöld antarctic
lärcentrum halmstad boka tid

Det du behöver veta om koncern- och holdingbolag

Hitta finansiell information, operationell information och hållbarhetsinformation i Castellums årsredovisning 2020 på nätet. Skulder till koncernföretag. 1 508. 2 621 — — Skulder till banker och kreditinstitut. 7 525. 5 832.

Balansrapport

85 till 86 : Fri till egna konton 87 Skulder till koncernföretag. Amounts owed to affiliated undertakings.

Ränteintäkter och räntekostnader från fordringar och skulder till koncernföretag redovisas på  mellan koncernföretag i utlandet ska göras, men ej mot moderföretag i Finansiella skulder och fordringar gentemot utländska dotter- och intresseföretag (post  Fordringar på koncernföretag, 19, 1 709,2, 1 278,0. Summa finansiella 28, 408,8, 659,8.