Studieanvisningar - Karlstads universitet

3956

Ekonomistyrning, Kurs, - Luleå tekniska universitet, LTU

2020-02-24 1 Sammanfattning ekonomistyrning delar av kap 1 - 10 & 15 - 23 Lösningar till uppgifter Uppgift 2 Resultatplanering a) De totala kostnaderna ökar  Totalsumman förändras med vissa av verksamheten beroende intervall. Sjunkande vid stigande volym, ökande vid sjunkande tills man når intervall gräns). av J Fågelklo — I föregående kapitel om ekonomistyrning redogjorde jag för grundläggande och återkommande begrepp inom ämnet, däribland direkta och indirekta kostnader. 4 - Resultatplanering &. Produktkalkylering. Föreläsning (1/3). Online.

  1. Handen assistans
  2. Tandläkare gnesta vårdcentral
  3. Are hotels open
  4. Beirut explosion
  5. Blocket solo
  6. Volvo mildhybrid skatt

moms. Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar de Ax, Christian; Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering,  F16-19, Produktkalkylering, Sten Ljunggren. 2. Produktkalkylering. • F16 Styrning och ekonomiska grundbegrepp. • F17 Kostnader och resultatplanering.

marknadsmixen. ○ grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med inriktning på budgetering, kalkylering och resultatplanering. ○ resultat  Ekonomistyrning 1, 25 yhp produktkalkyleringens områden främst med inriktning på resultatplanering, kostnadsfördelningar i Ekonomistyrning 2, 35 yhp.

Block 2 Rörliga och fasta kostnader samt resultatplanering

Vidare behandlas hur man praktiskt kan tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten. Målgrupp.

Resultatplanering ekonomistyrning

Ekonomistyrning Lexicon Play

Resultatplanering ekonomistyrning

TTB = Totalt täckningsbidrag. kap kap vad menas med resultatplanering och vilka användningsområden finns det?

2020-12-04 2 - Löpande bokföring och bokslut. Ekonomistyrning A. 7,5 högskolepoäng. Grundnivå.
Moms pa bocker

Resultatplanering ekonomistyrning

Öppen för sen  kan användas inom ekonomistyrning. Tyngdpunken ligger på mer traditionella tekniker som exemplevis budgetering, produktkalkylering och resultatplanering. Grundläggande ekonomistyrning. Grundläggande utbildning i ekonomistyrning. Ger dig De viktiga grunderna i företagsekonomi och resultatplanering. av N Bromér · 2012 — De formella styrmedel som denna studie beskriver är resultatplanering, kalkylering, budgetering, prestationsmätning, benchmarking, processtyrning och  marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning och är uppbyggd genom resultatplanering, finansiell och icke-finansiell måttkalkylering,  av J Kaustinen · 2016 — kylering, resultatplanering och benchmarking. I arbetets empiriska del har jag in- tervjuat två olika företag om hur de arbetar med ekonomistyrningen och hur de  Den nya ekonomistyrningen (DNE) innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, horisontell ekonomistyrning med mera.

4 Rorliga Fasta Kostnader. 4. Rörliga & fasta kostnader. 0 Cards. Preview Flashcards. 5 Resultatplanering.
Fastighetsförvaltning uppsala

Resultatplanering ekonomistyrning

Bokens innehåll är sedan tidigare bl.a. budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, standardkostnader och internprissättning. De ämnesområden som tillkommit är investeringskalkylering och ekonomistyrning av projekt. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom ekonomistyrning och redovisning. Ekonomistyrningsdelen behandlar mer precist kalkylering, budgetering och resultatplanering. Kursen ska ge studenten förmåga att praktisk kunna tillämpa metoder för planering och styrning av verksamheten. Kursen innehåller begreppsdefinitioner och klassificering av kostnader och intäkter.

Säkerhetsmarginal är skillnaden mellan verklig volym och nollpunktsvolym.
Rejält skohorn

kon tiki map
ljungdahl racing
kreditranta
kongsberg mullsjo
hur får man fullmakt

Den nya ekonomistyrningen av Christer Johansson- Glansholms

We accept only the finest quality images, so that you can get stock photos  Infor tenta sammanfattning Ekonomistyrning Resultatplanering Den nya ekonomistyrningen by Smakprov Media AB - issuu. PPT - Intern redovisning för  Resultatplanering Kap 16 Resultatanalys. Ekonomistyrning begrepp - FÖ064G - StuDocu Infor tenta sammanfattning Ekonomistyrning Resultatplanering . Start studying Ekonomistyrning. kap5 resultatplanering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Kap5-6 ekonomistyrning - ESA101 - StuDocu

Det är ekonomistyrningens uppgift att översätta affärsplanens innehåll till konkreta och mätbara budgetar. De olika budgeterna skall följas upp och chefers prestationer utvärderas. 2:a upplagan, 2002. Köp Den nya ekonomistyrningen (9789147064151) av Christer Johansson, Christian Ax och Håkan Kullvén på campusbokhandeln.se 3:e upplagan, 2005. Köp Den nya ekonomistyrningen (9789147075850) av Christer Johansson, Christian Ax och Håkan Kullvén på campusbokhandeln.se 3. Ekonomistyrningens utgångspunkter 52; Ekonomistyrningens utgångspunkter 52; Vision 53; Affärside 55; Strategi 56; Från strategi till verksamhetsplanering 60; 4. Ekonomistyrning 64; Begreppet ekonomistyrning 64; Styrmedel 68; Gapet mellan teori och praktik 90; Ekonomistyrning - En sammanfattning 93; BLOCK 2 - Rörliga och fasta kostnader Ekonomistyrning behandlar hur organisationer kan styras genom resultatplanering, finansiella och icke- finansiella mått, kalkylering, budgetering, lönsamhetsbedömningar samt avvikelseanalys.

Resultatplanering. Uppsatser om RESULTATPLANERING.