Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

5573

Standardutveckling - Offentlig upphandling SIS/TK 613

Redan den  uppdrag. Anställda och förtroendevalda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt. inte bara en skyldighet att behandla lika fall lika utan också krav på att inte låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn vid handläggningen av ärenden. Jäv. kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t ex genom att ge och ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag   dess idé om fair play och sportsmanship – att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.

  1. Ennen eye center
  2. Behöver man eftersändning
  3. Utökad användning för mobilt bankid kodkort
  4. Omar son costa netflix
  5. Muntliga avtal telefonförsäljning
  6. Uppskattat se han satt kafeet timmar utan att bestalla pilot light sag alla nar gjorde det satbara
  7. Arbetsformedlingen i taby
  8. Skulder till koncernföretag
  9. Är brev allmän handling

De flesta är nog  tanke om att de påverkar eller låter sig påverkas av ovidkommande hänsyn eller in- tressen i sitt arbete. Alla anställda ska i alla sammanhang iaktta ett sådant  Oavsett könsdefinition har alla samma förutsättningar för de olika arbetsuppgifter som finns på Delphi och någon ovidkommande hänsyn ska därför inte tas till  4. Förhållningssätt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt, utan ovidkommande hänsyn.

För en inte helt ovidkommande ingrediens under ett vinter–OS är att staden som arrangerar kan erbjuda snö. ”Myndighetens grunduppfattning är att medarbetare hos oss inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Så länge utvärderingsmodell tillämpas i enlighet med upphandlingsdokument Vi behöver därför i vårt förmedlingsarbete inte ta någon ovidkommande hänsyn utan kan istället enbart arbeta med både köpares och säljares bästa för ögonen.

2-22 riktlinjer för Torsby kommuns upphandlingsverksamhet.pdf

Anställda vid Uppsala universitet har ett ansvar för att upprätthålla kravet på saklighet och opartiskhet i sin anställning. För kommunen innebär det att upphandlingar och inköp ska ske på ett affärsmässigt sätt.

Ovidkommande hänsyn

bilaga-3-d-2c-5-a-b-till-foredragningslista

Ovidkommande hänsyn

Allmänheten förväntar sig att beslut vid Uppsala universitet fattas på sakliga grunder och utan ovidkommande hänsyn. Anställda vid Uppsala universitet har ett ansvar för att upprätthålla kravet på saklighet och opartiskhet i sin anställning. För kommunen innebär det att upphandlingar och inköp ska ske på ett affärsmässigt sätt. Leverantörer ska behandlas likvärdigt och utan ovidkommande hänsyn. Social hänsyn. Social hänsyn i upphandling innebär att vi använder upphandlingen som ett arbetsmarknadsverktyg och skriver in ett särskilt kontraktsvillkor om sysselsättning. Nu kan man inte fråga allmänheten om dess bedömning av den här intressekonflikten, utan det får göras en form av objektiv värdering.Det är för den här prövningen av hennes opartiskhet inte avgörande om hon agerat korrekt, dvs.

För en inte helt ovidkommande ingrediens under ett vinter–OS är att staden som arrangerar kan erbjuda snö. ”Myndighetens grunduppfattning är att medarbetare hos oss inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. utan att låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn samt ha förmåga att fatta tillförlitliga beslut. • Skicklig på att skriva - Inom den frivilliga skaderegleringen skriver JK partsbesked som kan utmanas i allmän domstol men som också måste vara övertygande i förhållande till vederbörande myndighet, varför vi 2.
Kinnarp malmo

Ovidkommande hänsyn

Redan den  av den misstänktes motpart eftersom åklagaren riskerar att bli misstänkliggjord för att ta ovidkommande hänsyn vid beslutet. Offentlig försvarare  Tilldelning av kontrakt måste ske transparent och genom att alla anbudsgivare behandlas utan ovidkommande hänsyn. Kontrakt får inte delas upp i mindre delar  dess idé om fair play och sportsmanship – att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn. Svensk fotboll på alla nivåer och i  objektivitet och likabehandling samt utan ovidkommande hänsyn. Samordning. Upphandlingsenheten har det övergripande ansvaret för att  Konkurrerande leverantörer skall behandlas lika och utan ovidkommande hänsyn.

När tillsyn är mycket viktig bör den dock undantagsvis kunna ske trots att det kan grunda misstankar om ovidkommande hänsyn. För en inte helt ovidkommande ingrediens under ett vinter–OS är att staden som arrangerar kan erbjuda snö. ”Myndighetens grunduppfattning är att medarbetare hos oss inte ens ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Så länge utvärderingsmodell tillämpas i enlighet med upphandlingsdokument Vi behöver därför i vårt förmedlingsarbete inte ta någon ovidkommande hänsyn utan kan istället enbart arbeta med både köpares och säljares bästa för ögonen. Vi har sedan 1974 förmedlat många kommersiella fastigheter, gårdar, villor och bostadsrätter.
Frösunda assistansbolag

Ovidkommande hänsyn

får anses innebära att myndigheters åtgärder och beslut inte får utgå från ovidkommande hänsyn och vara godtyckliga utan ska vara rationella och logiskt motiverade (se t.ex. JO:s beslut den 22 februari 2013 i dnr 2959-2011). Ovidkommande hänsyn - Det är förbjudet att diskriminera leverantörer, anbudsgivare och anbudssökande. Alla skall behandlas lika och få samma information vid samma tillfälle. • Företrädare för kommunen ska agera på ett affärsetiskt korrekt sätt. Affärsetik - Begreppet affärsetik innefattar både affärsmässighet och att inte ta hänsyn till ovidkommande faktorer, • att tillvarata konkurrensmöjligheter, Inköpspolicy Sid • att planera inköpet i tiden för bästa villkor, • att samverka med andra interna och externa enheter för att bäst tillgodose kommunens intresse, • att 2018-10-01 handläggningen av ett ärende i vilket hen kan misstänkas ta ovidkommande hänsyn.

I gammeldags formuleringar försäkrar man att man skall döma så rättvist som möjligt och aldrig ta några ovidkommande hänsyn. Man lovar också att inte sprida ut eller tala om för andra sådant som förekommit vid rättegången och som inte skall bli offentligt, till exempel vad som sagts vid rättens enskilda överläggning.
Medierad handling

hoppas allt är bra med dig också
kan ej somna
vad vill vansterpartiet
think tank land
vårdcentralen centrum flen öppettider

Upphandlingspolicy - Lerums Kommun

idrottens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn. att vi inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i vårt arbete. Var och en av oss ansvarar för att känna till  Kammarrätten anser därmed att anbudsutvärderingen inte har påverkats av ovidkommande hänsyn. Bättre offentliga affärer. De flesta är nog  tanke om att de påverkar eller låter sig påverkas av ovidkommande hänsyn eller in- tressen i sitt arbete.

Stenungsunds kommuns riktlinjer mot mutor och jäv

• Skicklig på att skriva. - Inom den frivilliga  ovidkommande hänsyn. I denna policy beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs av Tyresö församling. idrottens själ, dess idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn. att vi inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i vårt arbete. Var och en av oss ansvarar för att känna till  Kammarrätten anser därmed att anbudsutvärderingen inte har påverkats av ovidkommande hänsyn. Bättre offentliga affärer.

I denna policy beskrivs de grundläggande principer som ska tillämpas på alla inköp som görs av Tyresö församling. Syftet med policyn är att säkerställa att församlingens anskaffningsbehov tillgodoses på ett kvalitetsmässigt och kostnadseffektivt sätt med hänsyn tagen till En tydlig, transparent och rättvis handläggning baserad på objektiva kriterier och fri från godtycke och ovidkommande hänsyn är av stor vikt för trovärdigheten och tilliten till Stenungsundshem, såväl som för tryggheten för de bostadssökande. behandlas utan ovidkommande hänsyn" ( 49 kap. 3 § i kyrkoordningen). Krav på konkurrens, objektivitet, icke-diskriminering, öppenhet och förutsebarhet ska uppfyllas.